Nieuws

Newsletter 2024
in dit nummer

 

 • Stichting Kadaster nu Off-Grid
 • Samenwerking Belastingdienst m.b.t. aanslagen OZB 2024  
 • Introductie digitale formulier t.b.v. Notarissen
 • Luchtfoto opnamen i.s.w.m. Divi Divi Air 

 

 

 

 

Stichting Kadaster werkt met QGIS
Stichting Kadaster werkt met QGIS

Het personeel van Stichting Kadaster heeft een certificatie ontvangen om met QGIS te werken. QGIS is een 'Free and Open-Source' systeem waarmee perceelgegevens efficiënt kunnen worden beheerd. 

 

 

 

Newsletter 2023
in dit nummer

 

 •  Meer opbrengsten voor de Overheid
 • Kadaster Online 
 • Centrum voor GEO data
 • Adressen Structureren

 

 

 

 

Newsletter 2022
in dit nummer
 • Adressen Structureren
 • Overleg orgaan onroerende zaken 
 • Centrum voor GEO data
 • Duurzaamheid

 

 

 

 

Newsletter 2021
in dit nummer
 • Kadaster Online
 • Uitbreiding Online betalingen
 • Solar Carport & D-point
 • Geografisch Centrum Curacao
   

 

 

 

Newsletter 2020
in dit nummer
 • Introductie Digitaal Filiaal
 • Kadastrale Kaart
 • E-commerce functionaliteiten
 • Adressen structureren
   

 

 

 

Newsletter 2019
in dit nummer
 • Introductie Website
 • Online Kadaster  
 • Grootschallige inwinning
 • Adressen structureren
   

 

 

 

Newsletter 2018
in dit nummer
 • Introductie QGIS
 • Automatisering Archief  
 • 2e Base Station
   

 

 

 

Newsletter Maart 2014
in dit nummer
 • Stichting Kadaster
 • Terugblik 2013
 • Samenwerkingen
 • Vooruitzichten 2014
Newsletter September 2014
in dit nummer
 • Stichting Kadaster
 • Online 'Map Service'
 • Projecten 2014/2015

 

 

 

Newsletter April 2015
in dit nummer
 • IAS en digitale inzagen
 • Doorhaling hypotheken
 • Thematische kaarten

 

 

 

Newsletter 2016
in dit nummer
 • U.A.V & ArcGIS
 • Samenwerkingen met overheidsinstanties
 • Wist u dat?

 

 

 

Newsletter 2017
in dit nummer
 • U.A.V --> UX5-HP
 • Kadaster Media
 • Vooruitzichten 2017

 

 

 

Kadaster 145 jaar
in dit nummer

Stichting Kadaster ta selebra 145 ana di kadaster na Korsou

 


 

Newsletter Juni 2012
In dit nummer
 • Op weg naar een elektronisch Kadaster
 • Internet Aanvraag Systeem (IAS)
 • Kadastraal Registratie Systeem (KARES)
 • Digitale Informatievoorziening Kadaster
 • ArcGIS & Topocad structuur
Newsletter Maart 2013
in dit nummer
 • Innovatie!
 • Back Office Openbare Registers
 • Back Office Kadastrale Metingen
 • Vooruitzichten 2013