Afschriften uit de Openbare Registers

Wilt u weten wat er wettelijk in de akte is vastgelegd over een perceel, schip of luchtvaartuig? Vraag een kopie van de akte uit de openbare registers aan.

U ontvangt een kopie van notariële aktes (koop/verkoop, overdracht, hypotheek en beslagen) die gepasseerd zijn en ingeschreven zijn in de Openbare Registers. Kopie aktes kunnen opgevraagd worden voor het oplossen van juridische geschillen tijdens rechtszaken, ten behoeve van notarissen voor het uitvoeren van hun onderzoeksplicht bij transacties van zakelijke rechten etc.