Historie

Historie van de Stichting Kadaster & Openbare Registers CuraƧao

De grondslag voor het Hypotheekwezen is gelegd bij de invoering van het Burgerlijk Wetboek per 1 mei 1869 in de Nederlandse Antillen, waardoor een nieuwe vorm van overdracht zijn intrede heeft gedaan.

Bij Besluit van de Gouverneur op 11 november 1935, no. 1603, is het Kadasterwezen op Curaçao ingesteld.


Per 1 januari 1955 zijn de taken van Kadaster- en Hypotheekwezen op Curaçao gesplitst en is een afzonderlijke hypotheekbewaarder benoemd. In 1984 zijn deze taken bij de verandering van de constellatie van de Nederlandse Antillen door uittreding van Aruba bij Overdrachtslandsverordening (P.B. 1984 no. -95) formeel gedecentraliseerd.

Per 1 februari 2001 is het Kadaster- en Hypotheekwezen wederom geclusterd, tegelijkertijd overgedragen aan het Eilandgebied Curaçao en ondergebracht in een nieuwe verzelfstandigde organisatie genaamd Stichting Kadaster en Openbare Registers Curaçao.


De nieuwe verzelfstandigde organisatie heeft zich ontwikkeld tot een zeer professionele organisatie, die gebruik maakt van GIS-technologie en de modernste meettechnieken op de markt voor het nauwkeurig vastleggen van de rechtstoestand van onroerende zaken.

 

Lees hier onze Algemene Voorwaarden.