Schepen

Registratie van schepen in de openbare registers van het Kadaster is mogelijk voor zeeschepen waarvan de bruto-inhoud meer dan twintig kubieke meter of de bruto tonnage meer dan 6 bedraagt. Registratie houdt in dat de eigendom van uw schip vastligt in de openbare registers van het Kadaster op Curaçao. Een geregistreerd schip krijgt een nummer dat voor ieder vaartuig uniek is en dat altijd duidelijk op het schip leesbaar moet zijn.

Als u uw schip bij het Kadaster laat registreren, heeft dat de volgende voordelen:

 

a. Rechtszekerheid
Registratie geeft zekerheid over de juridische eigendom van een schip. Aan de hand van de registratie kunt u namelijk bewijzen dat u de rechtmatige eigenaar bent. Bij aan- en verkoop van een geregistreerd schip kunt u de eigendomssituatie controleren. Kortom, met registratie wordt de rechtszekerheid bij aan- en verkoop van een schip aanzienlijk bevorderd.

 

b. Een hypotheek als financiering
U kunt geen hypotheek op uw schip vestigen zonder dat u het schip heeft laten registreren bij het Kadaster.

 

In te leveren documenten

  1. Koopakte/scheepsbouwerverklaring: afgezien van de koopakte dient ook een afschrift van de koopakte, gesteld op een door het Kadaster verstrekt formulier (CSII-formulier) en voorzien van een verklaring van eensluidendheid ingeleverd te worden. Er worden alleen originele akten/verklaringen geaccepteerd. Slechts akten/verklaringen in het Nederlandse of Engelse taal worden geaccepteerd. Van akten/verklaringen in een andere taal, dient de aanbieder een gewaarmerkte vertaling van de akte/verklaring in het Engelse of Nederlandse taal, tezamen met de originele in te leveren.
     
  2. Verklaring van eigendom: Ook van de verklaring van eigendom dient een afschrift gesteld op een door het Kadaster verstrekt formulier (CSI-formulier) en voorzien van een verklaring van eensluidendheid ingeleverd te worden.
     
  3. Ministeriele beschikking: afgezien hiervan dient ook een afschrift van de ministeriele beschikking, gesteld op een door het Kadaster verstrekt formulier (CSII-formulier) en voorzien van een verklaring van eensluidendheid te worden ingeleverd.
     
  4. Meetbrief van het schip: De meetbrief wordt door de maritieme autoriteit van Curaçao (MAC) verstrekt. Degene die de teboekstelling aanvraagt, dient de originele meetbrief bij het Kadaster in te leveren. Na de registratie ontvangt de aanbieder de meetbrief terug van het Kadaster.

 

Op Curaçao geregistreerde zeeschepen zijn gerechtigd de Nederlandse vlag te voeren, indien zij voorzien zijn van een geldige zeebrief, afgegeven overeenkomstig de voorschriften van het besluit van 12 augustus 1993 (PB 1993 nummer 79).

 

Bent u eigenaar van een boot waarmee u binnen de wateren van Curacao vaart? In dit geval dient u uw boot laten registreren bij de Haven Veiligheid & Inspectie (HVI). Registratie (teboekstelling) is het enige bewijs dat u de rechtmatige eigenaar bent van een boot. Uw boot krijgt een brandmerk, dat altijd duidelijk leesbaar moet zijn.

 

Bent u op zoek naar informatie over een schip of de eigenaar? Dan kunt u een uittreksel uit onze openbare registers of een kopie van de originele akte aanvragen.

Wilt u weten of er een hypotheek of beslag rust op een schip? Vraag dan een Verklaring van onbezwaarheid schip of Verklaring van geen bezwaar schip aan. Wilt u uw schip of boot in het buitenland registreren, vraag een Verklaring van doorhaling schip aan. In een Verklaring van doorhaling schip document verklaart het Kadaster dat het schip niet meer bij het Kadaster op Curaçao is ingeschreven.