Missie/Visie

Missie van het Kadaster en Openbare Registers

Het vergaren, onderhouden en toegankelijk maken van vastgoed gegevens op een wijze die, zo effectief en efficiënt mogelijk, de belangen en behoeften van de klanten van de organisatie dient.

 

Visie van het Kadaster en Openbare Registers

Een optimaal investeringsklimaat op Curaçao, waarin de rechtszekerheid wordt ondersteund door een hoge mate van toegankelijkheid en uitwisselbaarheid van vastgoed gegevens.