Disclaimer

Rechten, aansprakelijkheid

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site.

 

Het Kadaster sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de Kadaster website(s), of met de tijdelijke onmogelijkheid de Kadasterwebsite(s) te kunnen raadplegen. Het Kadaster is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Kadaster website(s) is verkregen. Het Kadaster aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op de website(s) van het Kadaster wordt verwezen, of voor de inhoud van websites die verwijzen naar de Kadasterwebsite(s).

 

Intellectuele eigendomsrechten

Het Kadaster behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van zijn website(s) en de via zijn website(s) te leveren producten. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Kadaster de informatie en/of de huisstijl te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets uit de tekst in de Kadasterwebsite(s) mag op enige wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.