Instanties

Hier vindt u de instanties waarmee de Stichting Kadaster nauw samenwerkt en raakvlak heeft binnen de sector: