Documenten t.b.v. overdracht

Het Kadaster kent op dit moment 5 registratie systemen.

Plantage, rooibrief, meetbrief, oud kadastraal en nieuw kadastraal.

Op dit moment worden in 3 van deze registratie systemen nieuwe percelen met bijbehorende documenten gecreëerd, te weten: meetbrief, oud kadastraal en nieuw kadastraal.

 

Plantage-systeem: in dit systeem zijn de percelen vastgelegd met behulp van een omschrijving van het terrein situatie. Voor de overdracht van een plantage zonder een kadastrale aanduiding dient deze eerst opgemeten te worden, daarna worden vastgelegd in een proces-verbaal en vervolgens te worden voorzien van een kadastrale aanduiding. (meestal een meetbrief).

Voor meer informatie over kunt u contact opnemen met informatie balie van het Kadaster

 

Rooibrief-systeem: in dit systeem zijn de percelen plaatselijk opgemeten met behulp van een Boussole. Voor de overdracht van een rooibrief die geen restant is kunt kopie (voor zover dit document niet verouderd is) aanschaffen bij het Kadaster. Voor de overdracht van een rooibrief die een restant is of een rooibrief waarvan de documenten verouderd zijn dient deze rooibrief eerst opgemeten te worden, daarna worden vastgelegd in een proces-verbaal en vervolgens te worden voorzien van een nieuwe kadastrale aanduiding. (meestal een meetbrief).

 

Meetbrief-systeem: in het meetbrief-systeem zijn de percelen opgemeten zowel in het eilandelijk stelsel als in een plaatselijk stelsel. Voor de overdracht van percelen in dit systeem is een meetbrief noodzakelijk. U kunt, afhankelijk van uw situatie, op de volgende manieren aan uw meetbrief komen:

 

  • Een kopie meetbrief aanschaffen bij het Kadaster. Zie regulier meetbrief.
  • Een bestaande meetbrief laten splitsen en opmeten en het vervaardigen van de bijbehorende meetbrief(ven). Zie splitsing perceel.
  • Bij een restant van een reeds gesplitste meetbrief kunt u een “opmaken restant perceel”  aanvragen. Hierbij wordt aan de hand van de bestaande gegevens op kantoor een meetbrief met bijbehorende kavelindeling opgemaakt. Zie opmaken restant.

 

Oud kadastraal en Nieuw kadastraal-systeem: in dit systeem zijn de percelen opgemeten in 2 verschillende eilandelijke stelsels. De twee oorsprongen zijn (50.000m, 50.000m) van elkaar verschoven. Voor de overdracht van percelen uit deze twee systemen is een extractplan met bijbehorend uittreksel uit het kadastrale legger noodzakelijk. U kunt, afhankelijk van uw situatie, op de volgende manieren aan uw regulier extractplan met bijbehorend uittreksel uit kadastrale legger komen:

 

  • Een kopie extractplan en een kopie uittreksel uit de kadastrale legger aanschaffen bij het Kadaster. Hierbij dient u het kadastrale perceel aanduiding te weten (meestal opgenomen in uw akte voorbeeld hiervan 5-1S-123 of II-A-1234). Zie regulier extractplan.
  • Een bestaand kadastraal perceel laten splitsen en opmeten en het vervaardigen van de bijbehorende extractplan en uittreksel kadastrale legger. Zie splitsing perceel.
  • Bij een restperceel dat ambtshalve een kadastraal nummer heeft gekregen, kunt u een “opmaken restant perceel” aanvragen. Hierbij wordt aan de hand van de bestaande gegevens op kantoor een extractplan en een uittreksel kadastrale legger met bijbehorende kavelindeling opgemaakt. Zie opmaken restant.