Opmeten van terrein splitsingen

Een meting voor een kadastrale splitsing kent de volgende fasen:

  • Indienen van een verzoek tot splitsing.

Hierbij dient de aanvrager een verzoek in via deze website of informatie balie van het Kadaster. De voorlopige metingskosten worden aan de hand van de oppervlakte van het perceel en de grondwaarde van de wijk bepaald. Bereken hier uw voorlopige metingskosten.
 

  • De meting van de grenzen van het perceel.

De aanwijs in het terrein vindt plaats door de aanvrager. De “nieuwe grenzen” dienen verzekerd te zijn middels rasterpalen, piketten, stalen pennen of ijzeren buizen. Deze grenspunten worden ingemeten door de landmeter van het Kadaster met behulp van meetapparatuur. Van deze metingen wordt een veldwerk opgemaakt met daarop de waarnemingen en meetgegevens.
 

  • De vervaardiging van het meetdocument

Bij vervaardiging van het meetdocument worden de grenzen gecontroleerd ten opzichte van reeds gemeten grenzen, de oppervlakte wordt bepaald en worden de randinformatie zoals ligging, omschrijving, figuratie, wijk naam, grensverzekering en kavelnummer op het document geplaatst. In deze fase wordt de definitieve metingskosten bepaald. Afhangend van de ligging van het perceel wordt het meetdocument (een meetbrief voor niet kadastrale gebieden of extractplan en legger) voor kadastrale gebieden vervaardigd.