Vereningen van percelen

Vereniging van percelen is een dienst die in bepaalde gevallen geleverd kan worden. Hierbij worden van 2 of meer percelen 1 perceel gemaakt. De te verenigen percelen dienen te voldoen aan de volgende eisen:

  • De rechtstoestand van alle percelen moet hetzelfde zijn; van dezelfde eigenaar, indien aanwezig moet de hypotheek op alle percelen hetzelfde zijn.
  • De te verenigen percelen moeten aan elkaar grenzen.