Privacy

Het Kadaster gaat zorgvuldig om met de privacy van alle personen die voorkomen in haar registraties. In de wet is geregeld dat deze registraties openbaar zijn. Het Kadaster gebruikt persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van haar wettelijke taken.