Splitsing in appartementen

Dit is een splitsing van een gebouw in verticale zin zodat de eenheden als een afzonderlijk geheel voorzien van een kadastrale aanduiding verhandeld kunnen worden. Meerdere percelen waarop een gebouw wordt gesticht en die aan elkaar grenzen kunnen verenigd worden en gesplitst in appartementsrechten. Voor een splitsing in appartementen is een tekening vereist die voldoet aan de kadastrale voorschriftenEen splitsing in appartementen kan binnen 5 werkdagen uitgevoerd worden, rekeninghoudend met de omvang & complexiteit van de betreffende meting.

Prijs per index: ANG225,-