Splitsing perceel

Het splitsen van een perceel in één of meer nieuwe percelen, allemaal voorzien van een unieke kadastrale aanduiding, zodat deze stukken zelfstandig verhandeld kunnen worden. Afhankelijk van de ligging van een perceel worden de meetdocumenten vervaardigd (hetzij 'Meetbrief' of 'Extractplan met Kadastrale Legger').

De prijs wordt bepaald aan de hand van een oppervlakte en een grondwaarde van de betreffende wijk. Zie berekening metingskostenEen splitsing perceel kan binnen 4-6 weken uitgevoerd worden, rekeninghoudend met de omvang & complexiteit van de betreffende meting.