Plot grensuitzetting

Een plot grensuitzetting is een document dat opgemaakt kan worden na het uitvoeren van een grensuitzetting. Op de plot grensuitzetting worden eventuele grensoverschrijdende bebouwing, foutief geplaatste rasters en muren, geprojecteerd ten opzichte van de kadastrale grenzen van het uitgezette perceel. Hierbij kunnen oppervlakte en/of maten genoteerd worden. De kosten voor een plot grensuitzetting bedragen ANG 85,-. (ANG 75,- binnen-uur + ANG 5,- per perceel). Een plot grensuitzetting kan binnen 5 werkdagen uitgevoerd worden, rekeninghoudend met de omvang & complexiteit van de betreffende meting.

Prijs vanaf: ANG85,-