Kopie leveringsakte online

Een digitaal kopie van de notariële leveringsaktes (koop/verkoop c.q. overdracht) die gepasseerd zijn en ingeschreven zijn in de Openbare Registers. Digitaal kopie aktes kunnen opgevraagd worden voor het oplossen van juridische geschillen tijdens rechtszaken, ten behoeve van notarissen voor het uitvoeren van het onderzoeksplicht bij het passeren van transacties m.b.t. zakelijke rechten etc. Een kopie leveringsakte is online binnen 5 minuten beschikbaar.

 

Indien van toepassing, kan ook een digitaal kopie van de notariële hypotheekaktes (B-akte) en/of beslagaktes (D-akte) van desbetreffend perceel die ingeschreven zijn in de Openbare Registers aangeschaft worden NA aanschaf van de leveringsakte (C-akte). Een kopie B- of D akte is online binnen 5 minuten beschikbaar.

Prijs digitaal: ANG 45,-
(Mechanische reproductie ANG 45,- per bladzijde)