Verklaring geen onroerende zaken

Dit is een schriftelijke verklaring ten name van een persoon die dient te bewijzen dat geen onroerende zaken op zijn/haar naam geregistreerd staan bij het Kadaster en Openbare Register. Een verklaring van geen onroerende zaken wordt opgevraagd als men een verzoek voor een stuk terrein indient bij Domeinbeheer, in aanmerking wenst te komen voor een huis van Fundashon Kas Popular of bij bepaalde instanties in aanmerking wenst te komen voor een hypotheek voor aankoop van een onroerende zaak als men niet reeds over een huis beschikt. Een verklaring geen onroerende zaken is binnen 1-2 werkdagen beschikbaar.

Prijs: ANG 25,-