Uittreksel kadastrale legger

Voor het overdragen van een perceel is een extractplan inclusief een uittreksel kadastrale legger nodig. Indien u niet meer beschikt over dit document kunt u een uittreksel kadastrale legger bij het Kadaster aanvragen. Een uittreksel kadastrale legger omvat administratieve gegevens per kadastraal perceel, zoals de kadastrale aanduiding (perceelnummer), oppervlakte, eigenaar en de daarbij behorende zakelijke rechten (eigendom, opstal, erfpacht etc.). Dit product is van toepassing in oud en nieuw kadastrale gebieden. Een uittreksel kadastrale legger is binnen 3-4 werkdagen beschikbaar.

Prijs: ANG 30,-