Volledige Inzage

Bij de bevraging volledige inzage worden alle van toepassing zijnde C-aktes (=overdrachten), B-aktes (=hypotheken), D-aktes (=beslagen) en zelfstandige aantekeningen vermeld. Het C-document bevat de naam van de meest recente zakelijk gerechtigde(n) van het perceel, zakelijke rechten zoals recht van erfpacht, recht van opstal etc. terwijl B-document(en) hypotheek informatie bevat(ten) en D-documenten beslag(en) informatie bevat(ten) die op een onroerende zaak rusten.

 

Een volledige inzage heeft u nodig bij een juridische transactie zoals een koop/verkoop transactie, beslaglegging etc. Een volledige inzage is online binnen 5 minuten beschikbaar. Bij aankoop van een volledige inzage krijgt u digitaal toegang tot alle betreffende akten. De digitale link naar de betreffende akten hebben een geldigheid van 3 maanden.

Prijs: vanaf ANG 50,-
(voor iedere additioneel register, ANG 25,-)
Online kopen

Inzagen worden voornamelijk aangevraagd door notarissen, projectontwikkelaars, eigenaren van onroerende zaken, -schepen en luchtvaartuigen, alsmede de overheid als grootste grondbezitter, overheidsdiensten, deurwaarders, taxateurs, makelaars, advocaten en financiële instellingen.