Opmaken restant

Bij het splitsen van een kadastraal perceel, te weten: oud kadastraal of nieuw kadastraal, ontstaat een restperceel waarvan de vorm en de oppervlakte bekend is. In het oud- en nieuw kadastraal systemen worden deze “restanten” ambtshalve vernummerd b.v. 5-1S-123 of II-A-1234. In het rooi- en meetbrief systeem worden de restanten niet vernummerd maar krijgen de benaming “rest meetbrief” b.v. Rest 12/2005 of Rest 19/1900. Voor de overdracht van bovengenoemde ‘rest’ percelen dienen de documenten opgemaakt te worden. Te weten:

De kosten worden bepaald a.d.h.v. uur tarieven met een minimum tarief van ANG 550,-. Een opmaken restant kan binnen 3-4 weken uitgevoerd worden, rekeninghoudend met de omvang & complexiteit van de betreffende meting.

Prijs vanaf: ANG550,-