Wie is de eigenaar van een perceel

Wilt u een perceel kopen of verkopen? Dan is een goede voorbereiding het halve werk. Bij de Stichting Kadaster en Openbare Registers vindt u veel nuttige informatie over bijvoorbeeld de waarde of beperkingen in gebruik met betrekking tot een perceel.

Tenaamstelling

Wie is de eigenaar of gerechtigde van een perceel? Deze informatie vindt u in de tenaamstellingEen tenaamstelling is een document waarop staat aangegeven wie als eigenaar van een onroerende zaak kan worden aangemerkt. Een tenaamstelling kan aangevraagd worden indien u wilt weten wie de actuele rechthebbende is van een stuk perceel. Bijvoorbeeld bij belastingdienst gerelateerde zaken indien bewijs van eigendomsrecht dient te worden geleverd.

Volledige Inzage

Bij de bevraging volledige inzage worden alle van toepassing zijnde C-aktes (=overdrachten), B-aktes (=hypotheken), D-aktes (=beslagen) en aantekeningen vermeldt. Het C-document bevat de naam van de meest recente zakelijk gerechtigde(n), een omschrijving en oppervlakte van het perceel, zakelijke rechten zoals recht van erfpacht, recht van opstal etc. terwijl B-document(en) hypotheek informatie bevat(ten) en D-documenten beslag(en) informatie bevat(ten) die op een onroerende zaak rusten.

 

Een volledige inzage heeft u nodig bij een juridische transactie zoals een koop/verkoop transactie, beslaglegging etc.

Afschrift uit de registers

Wilt u weten wat er wettelijk in de akte is vastgelegd over een perceel of woning? Vraag een kopie van de akte uit de openbare registers aan.