Appartementsrecht vestigen

Bent u van plan om uw perceel te gaan splitsen in appartementsrechten?
Dan is de eerste stap het indienen van een verzoek bij een door u gekozen notariskantoor voor het vast stellen van een complexaanduiding voor uw perceel. Bij het indienen van het verzoek dient u rekening te houden met de punten zoals beschreven in dit document. Een voorbeeld van een apartementstekening vindt u hier.

Na de verwerking van uw verzoek, wordt de complexaanduiding voor het perceel vastgesteld en vervalt het oorspronkelijk perceelnummer van het perceel. Het oude perceel nummer kan niet meer voor transacties gebruikt worden.

Vanaf het moment van uw verzoek, heeft uw perceel een complexaanduiding. 
De appartementsrechten ontstaan bij het laten inschrijven van de akte van splitsing in appartementsrechten. De notaris maakt een splitsingsakte op, waarbij een tekening hoort. Op die plattegrond worden de grenzen tussen de verschillende appartementen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten duidelijk aangegeven. Alle appartementseigenaren zijn dus samen ook eigenaar van het hele gebouw. Een bewoner mag als mede-eigenaar dan ook van alle gezamenlijke ruimten gebruik maken. Meestal zijn dit bijvoorbeeld een binnentuin, zwembad, trappenhuis of  hal.

Een van de belangrijkste onderdelen van de splitsingsakte is het reglement van splitsing. Hierin staan gedragsregels voor eigenaren en bewoners.
Iedere appartementseigenaar is verplicht lid te worden van de Vereniging van Eigenaren. Het doel van de Vereniging van Eigenaren is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren.