Luchtvaartuigen

Registratie van luchtvaartuigen in de openbare registers van het Kadaster is mogelijk voor luchtvaartuigen met een maximum startmassa van tenminste 1000 kg. De teboekstelling wordt verzocht door de eigenaar van het luchtvaartuig. Hij moet daarbij ter inschrijving overleggen een door hem ondertekende verklaring op een door het Kadaster te verstrekken CLI-formulier, dat naar zijn beste weten het luchtvaartuig voor teboekstelling vatbaar is. Deze verklaring behoeft de goedkeuring van de rechter in eerste aanleg.

 

Als u uw luchtvaartuig bij het Kadaster laat registreren, heeft dat de volgende voordelen:

 

1. Rechtszekerheid
Registratie geeft zekerheid over de juridische eigendom van een luchtvaartuig. Aan de hand van de registratie kunt u namelijk bewijzen dat u de rechtmatige eigenaar bent. Bij aan- en verkoop van een geregistreerd luchtvaartuig kunt u de eigendomssituatie controleren. Kortom, met registratie wordt de rechtszekerheid bij aan- en verkoop van een luchtvaartuig aanzienlijk bevorderd.

 

2.Een hypotheek als financiering
U kunt geen hypotheek op uw luchtvaartuig vestigen zonder dat u het luchtvaartuig heeft laten registreren bij het Kadaster.

 

In te leveren documenten bij de rechter in eerste aanleg

 1. Bewijs van registratie van het luchtvaartuig in het nationaliteitsregister op Curaçao.
   
 2. Bewijs dat het maximale “take off weight” meer bedraagt dan 1.000 kg.
   
 3. Bewijs van uitschrijving uit het buitenlandse register waaruit tevens blijkt dat het vliegtuig niet was belast met een recht van hypotheek of andere bezwaring op het moment van uitschrijving.
   
 4. Een kopie van de ‘Bill of sale’ waaruit blijkt dat de verzoeker thans de eigenaar is van het vliegtuig.
   
 5. Een uittreksel waaruit blijkt dat de eigenaar van het vliegtuig bestaat. (Kamer van Koophandel).

 

Bent u op zoek naar informatie over een luchtvaartuig of de eigenaar? Dan kunt u een uittreksel uit onze openbare registers of een kopie van de originele akte aanvragen.
 

Wilt u weten of er een hypotheek rust op een luchtvaartuig? Vraag dan een Verklaring van onbezwaarheid luchtvaartuig aan. Wilt u uw luchtvaartuig in het buitenland registreren, vraag dan een Verklaring van doorhaling luchtvaartuig aan. In een Verklaring van doorhaling luchtvaartuig document verklaart het Kadaster dat het luchtvaartuig niet meer bij het Kadaster op Curaçao is ingeschreven.