Landmeetkundige instellingen

Zowel externe landmeetkundige bureaus als het Kadaster kunnen ingezet worden bij verkavelingsprojecten voor de eerste uitzetting van het plan (plan realisatie): het plaatsen van pennen op aanwijs ten behoeve van de realisatie.  

 

Kadastrale metingen (inschrijving in de kadastrale registers), het daadwerkelijk opmeten en splitsing van percelen op basis van de geplaatste pennen en grensuitzettingen mogen alleen door het Kadaster uitgevoerd worden.