Advocaten

Advocaten verrichten onderzoek bij juridische geschillen zoals een koop/verkoop transactie, rechtszaak, beslaglegging etc. Waar doet de advocaat onderzoek naar?

 

  • Onderzoek naar beslagen en schulden op het perceel.
  • Eigendomspapieren/titelonderzoek van de verkopende partij.
  • Belastingonderzoek.
  • Onderzoek naar alle noodzakelijke woonvergunningen/bouwvergunningen.
  • Onderzoek of alle nutsvoorzieningen zijn betaald door de (vorige/huidige) eigenaar.
  • Onderzoek of de woning legaal is gebouwd en of er een woonvergunning uitgeven is.
  • Controle bestemmingsplannen.
  • Diverse kadastrale onderzoeken.
  • En zo voorts…..