Historisch onderzoek van een perceel

Getuigschrift onroerende zaak

Een getuigschrift onroerende zaak bevat de oude zakelijk gerechtigden van een perceel alsmede alle actuele feiten m.b.t. het perceel die van belang zijn voor de rechtstoestand van een onroerende zaak. Een getuigschrift onroerende zaak wordt opgevraagd bij openbare verkoop of bij juridische geschillen.