Opmaken van restant percelen

Voor het verhandelen van een perceel is een van de vereisten een meetbrief. Een meetbrief waarvan een deel is afgesplitst kunt u geen gebruik meer maken voor een overdracht (verkoop) van een perceel. U dient het produkt “opmaken restant” aan te vragen.
 

Hierbij gebruikt de afdeling KM de gegevens van de bestaande meetbrieven om een nieuwe meetbrief te maken van het rest perceel. U krijgt een “kavelindelingsplan” waarop de begrenzingen van het restant perceel worden aangegeven. Deze dient geakkoordeerd te worden voordat de nieuwe meetbrief in ontvangst genomen kan worden.