Fondo di Garantia pa Bibienda Korsou

FGBK is een hypotheek garantiefonds waarvan Land Curaçao de aandeelhouder van is. De organisatie is onafhankelijk in haar functioneren en staat onder toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

 

Doel van FGBK

De doelstelling van FGBK is o.a. het bevorderen van het eigen woningbezit middels het geven van hypotheekgaranties. De hypotheekgarantie wordt verstrekt voor de 100% financiering en is bestemd voor de aankoop, de bouw, de verbouw/uitbreiding/renovatie van de woning, de overname van de hypothecaire verplichtingen (geldleners die van financiële instellingen wensen te veranderen) en het consolideren van leningen. De garantie bedraagt maximaal 30% van de hypotheek tot een bedrag van Naf. 60.000.

 

Werkwijze van FGBK

Alle op Curaçao, onder toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, functionerende kredietinstellingen, kunnen van FGBK gebruik maken. De aspirantgeldlener dient zich bij een financieringsinstelling, zoals een bank, een verzekeringsmaatschappij of een hypotheekinstelling van zijn/haar keuze, te vervoegen, die het garantieverzoek met FGBK verder regelt. Betrokkene hoeft dus zelf geen contact op te nemen met FGBK.

 

Wilt u meer weten over de garantie (beperkingen, kosten, voorwaarden, over te leggen documenten en hoe het garantiebedrag bepaald wordt), lees dit verder op de website van FGBK.

 

Contact informatie FGBK:

Fondi di Garantia di Bibienda Korsou

Saliña Galleries 205 Unit A/B 2e verdieping

Tel: 465 9999 / Fax: 465 9997

Email: cheryl.carolie@fondodigarantia.com of umacaay@fondodigarantia.com